Sekretesspolicy

1. Konfidentiell information
Konfidentiell information är information om företagen, oavsett slag, som kan komma att lämnas under parternas samarbete som berör kunskap, affärshemligheter eller annan information oavsett typ om vardera avtalsparten vars yppande kan komma att skada något av företagen.
2. Icke-konfidentiell information
Information som är allmänt veterlig, eller som avtalsparterna redan vet om varandra sedan innan samarbetets början, anses inte vara konfidentiell information.
3. Sekretessen gäller
Detta avtal om sekretess innebär att ingen utav avtalsparterna får lämna ut sådan konfidentiell information om varandra till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer.
4. Undantag från sekretess
Konfidentiell information kan dock ges ut om den ena avtalsparten tillåter den andra avtalsparten att göra detta, eller om myndighet beslutat att sådan information skall lämnas ut.
5. Återlämnande av konfidentiell information
Vid upphörandet av parternas samarbete skall konfidentiell information återlämnas. Återlämnande skall också ske om någon utav av avtalsparterna kräver detta.